Natuur ligt anderhalve maand voor op schema

9 februari 2016

Natuur ligt anderhalve maand voor op schema

Afgelopen 15 jaar was het groeiseizoen gemiddeld bijna een maand langer dan 50 jaar geleden door de sterk gestegen temperaturen. Het voorjaar van 2016 is anderhalve maand eerder begonnen dan normaal en zet de trend naar een langer groeiseizoen krachtig door. Dat zei bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit en coördinator van De Natuurkalender op 7 februari in het radioprogramma Vroege Vogels.

Meidoornstruiken die hun bladeren ontplooien, narcissen, sneeuwklokjes en blauwe druifjes die vol in bloei staan en elzen die hun pollen loslaten terwijl hazelaars deels al weer uitgebloeid zijn. Het voorjaar van 2016 begon eigenlijk al in december 2015 en ligt zo’n 6 weken voor op het normale schema.

Voor veel mensen voelt wat nu buiten gebeurt heel normaal maar uit de analyses van het fenologisch waarnemingsprogramma De Natuurkalender blijkt dat we met zeer uitzonderlijke omstandigheden te maken hebben die overigens wel steeds vaker voorkomen.

De veranderingen zijn het grootst bij de winterbloeiers zoals hazelaar, sneeuwklokje en gele kornoelje. De afgelopen 15 jaar zijn de winterbloeiers 18 dagen vroeger waargenomen. Van alle seizoenen is de temperatuur in de winter ook het sterkst toegenomen. De gemiddelde wintertemperatuur lag de afgelopen 15 jaar zelfs 1,8 °C hoger dan onze referentieperiode: 1940-1968. Het vroegste jaar tot nu toe is 2008 geweest. De ontwikkeling van planten begon toen gemiddeld 33 dagen eerder dan normaal. Het jaar 2007 en 2014 volgen op de voet met respectievelijk 28 en 26 dagen vervroeging. Alleen in 2010 kwamen de planten later tot ontwikkeling dan normaal (6 dagen) en 2006 was precies gelijk aan de normaal.

Zie voor meer informatie de website van De Natuurkalender.

Natuur ligt anderhalve maand voor op schema