Natuur verdient evenveel zetels als de landbouw en het bedrijfsleven

16 oktober 2007

Natuur verdient evenveel zetels als de landbouw en het bedrijfsleven

Wijziging waterschapswet moet verkiezingen democratischer maken.

De Milieufederatie Limburg is het niet eens met het voornemen van Gedeputeerde Staten om bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen op een totaal van 25 zetels maar liefst negen geborgde zetels toe te kennen: 4 aan de agrariërs, 4 aan bedrijven en 1 aan natuureigenaren.

Volgens de federatie zouden de zetels evenwichtiger verdeeld moeten worden, omdat de belangen voor de drie categorieën min of meer gelijkwaardig zijn. Daarnaast zou Gedeputeerde Staten niet meer geborgde zetels moeten toekennen dan de zeven, die wettelijk verplicht zijn. De wijziging van de Waterschapswet is bedoeld om de waterschapsverkiezingen democratischer te maken. Hoe meer geborgde zetels worden toegekend, hoe minder de democratie zijn werk kan doen.

De Limburgse Milieufederatie en andere groene organisaties hebben Gedeputeerde Staten verzocht om slechts zeven geborgde zetels in te stellen, waarbij elke categorie twee zetels toegekend krijgt en de categorie met het grootste belang in het waterschap er nog één zetel bij krijgt.

Natuur verdient evenveel zetels als de landbouw en het bedrijfsleven