Opluchting: Europese natuurherstelwet aangenomen

12 juli 2023

Opluchting: Europese natuurherstelwet aangenomen

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met het voorstel voor de Europese Natuurherstelwet. Een enorme opluchting, want natuurherstel in Europa komt hiermee een stap dichterbij.

“Die wet is essentieel om het verlies aan planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst zeker te stellen. Nu is er groen licht zodat we echt werk kunnen maken van natuurherstel in Europa en dat is hard nodig!”, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens de coalitie.

Groene en gezonde toekomst

We vinden het meer dan terecht dat het Europees Parlement uiteindelijk heeft gekozen voor een groene en gezonde toekomst. Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten: “Gezonde ecosystemen maken het land beter bestand tegen klimaatverandering. Als de natuur gezond is en een stootje kan hebben, ontstaat ook in Nederland weer ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en de bijbehorende ontwikkeling.”

Breed draagvlak voor natuurherstelwet

De steun in de samenleving voor een Europese Natuurherstelwet is groot. Eerder spraken meer dan 100 grote bedrijven, 7.000 wetenschappers, honderden Nederlandse ambtenaren en ruim 1 miljoen burgers zich uit vóór een natuurherstelwet.

Dit is de gezamenlijke reactie van Greenpeace, IUCN NL, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.

 

Lees ook de reactie van Noa van Mulken, onze beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening, natuur en landschap, op het aannemen van de Natuurherstelwet:

Is het feest in Europa? De Europese Natuurherstelwet is aangenomen door het Europees Parlement