Natuurmonumenten en Milieufederatie: provincie neemt enorm groot risico

4 september 2013

Natuurmonumenten en Milieufederatie: provincie neemt enorm groot risico

De Raad van State heeft de Provincie Limburg toestemming gegeven om alvast te mogen starten met de aanleg van delen van de Buitenring Parkstad. De provincie heeft in een spoedprocedure gevraagd om te mogen beginnen met de aanpassing van een rotonde bij Avantis en de aanleg van het deel van de ringweg tussen Amstenrade en Brunssum (de zogenoemde ‘no-regret’ maatregelen). Wachten totdat de Raad van State al dan niet definitief groen licht geeft voor de Buitenring kan nog zo’n anderhalf jaar duren en leidt volgens de provincie tot verder toenemende kosten en een vertraging in de aanpak van de verkeersproblemen in Parkstad Limburg.

Natuurmonumenten en de Milieufederatie blijven van mening dat aanleg van de Buitenring volgens het oorspronkelijke plan onnodig grote schade toebrengt aan de natuur en het leefklimaat in de regio. Beide organisaties hebben vorig jaar het alternatief ‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’ opgesteld dat elementen bevat om de verkeersknelpunten in de regio Parkstad veel goedkoper op te lossen, met aanzienlijk minder schade voor natuur en milieu. Aanleg van de ‘no-regret wegvakken’ maakt de realisatie van het alternatief van beide organisaties zeer moeilijk realiseerbaar c.q. onmogelijk.

Natuurmonumenten en de Milieufederatie vinden dat de provincie een erg groot risico neemt door nu al te beginnen met de aanleg van enkele delen van de weg. Als de Raad van State over anderhalf jaar tot de conclusie komt dat de stikstofproblematiek bij het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide niet opgelost kan worden en de resterende delen van de Buitenring niet aangelegd mogen worden, dan liggen er verspreid in Parkstad stukken 2×2-baans autoweg. Stukken, waarvan de capaciteit veel te groot is en die vervolgens niet of onvoldoende aansluiten op het onderliggende wegennet, met alle negatieve gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Natuurmonumenten en Milieufederatie: provincie neemt enorm groot risico