Natuurorganisaties presenteren gebiedsvisie Land van Swentibold

8 oktober 2009

Natuurorganisaties presenteren gebiedsvisie Land van Swentibold

Acht Limburgse natuur- en milieuorganisaties, onder wie de Milieufederatie Limburg, hebben middels een brief aan de gemeenten Stein en Sittard-Geleen hun wensen kenbaar gemaakt voor het gebied Land van Swentibold, het gebied tussen de Grensmaas en spoorlijn Roermond-Sittard en de Urmonderbaan en Nedcar/Born.

De ‘groene’ organisaties vinden dat het open karakter en de potenties op het terrein van natuur, landschap en recreatie in dit gebied versterkt en beter benut moeten worden als tegenwicht aan oprukkende bedrijvigheid en infrastructurele projecten.

De ‘groen’ wensen voor het Land van Swentibold zijn concreet:
robuuste, goed functionerende ecologische verbindingen
versterking en uitbreiding van bestaande natuurgebieden en -waarden
een aantrekkelijker landschap met betere recreatiemogelijkheden

De natuurorganisaties roepen de betrokken gemeenten op om samen op te trekken wat betreft de gebiedsvisie Land van Swentibold. Hiertoe hebben de organisaties actiepunten verwoord die zij samen met de gemeenten Stein en Sittard-Geleen willen uitwerken. Het gaat hier onder meer om:

  • uitbreiding van natuurgebieden door grondruil
  • aanleg bufferzones rondom Limbrichterbos
  • aanleg van nieuwe beplantingen
  • sanering van verrommelingsplekken
  • aanpak riooloverstort
  • realiseren van banken en afvalbakken

De natuurorganisaties die betrokken zijn bij de gebiedsvisie Land van Swentibold zijn:Stichting Milieufederatie Limburg, IVN Land van Swentibold/Born, Groene Taille Comité, Stichting Graetheidecomité, Vereniging Natuurmonumenten, Werkgroep Kingbeek, Heemkundevereniging Bicht en Vereniging Federatief Verband tegen Ontgrindingen Born.

Kaart Land van Swentibold

Brief Land van Swentibold

Natuurorganisaties presenteren gebiedsvisie Land van Swentibold