Natuurorganisaties reageren op eerste hoofdlijnenschets POL 2014

27 mei 2013

Natuurorganisaties reageren op eerste hoofdlijnenschets POL 2014

De provinciale natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Milieufederatie, hebben middels een brief gereageerd op de eerste contourenschets en concept hoofdlijnenschets POL 2014. Ze doen hierin een aantal aanbevelingen op het gebied van natuur, landschap, Maas, bedrijventerreinen en windenergie.

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) wordt dit jaar herzien. Naar verwachting wordt het ontwerp eind dit jaar ter inzage gelegd. Dan is er ruimte voor inspraak en reactie.

Reactie SML e.a. op Hoofdlijnenschets POL 2014

Natuurorganisaties reageren op eerste hoofdlijnenschets POL 2014