Nederlander heeft weinig vertrouwen in behoud landschap

30 november 2007

Nederlander heeft weinig vertrouwen in behoud landschap

Eerste uitkomsten panel de Groene Peiler aangeboden aan minister Cramer.

De Provinciale Milieufederaties hebben gisteren de eerste uitkomsten van het panel De Groene Peiler aangeboden aan minister Cramer. Daaruit blijkt dat veel Nederlanders de verrommeling van het landschap een belangrijk onderwerp vinden, maar er is zeer weinig vertrouwen dat de overheid daar de komende vijf jaar echt wat aan zal veranderen.

De Groene Peiler is een nieuw initiatief van De Provinciale Milieufederaties. Aan dit burgerpanel zullen regelmatig diverse onderwerpen en vragen worden voorgelegd. In dit geval zijn vragen over verrommeling van het landschap gesteld. Om de resultaten te toetsen zijn de vragen dit maal ook aan een representatief panel voorgelegd. Uit beide bleek de zorg om het landschap en het gebrek aan vertrouwen in de aanpak. Men vindt dat vooral overheid en projectontwikkelaars de uitdaging op moeten pakken, en dat er bijvoorbeeld goede landschapplannen moeten komen.

De gezamenlijke Milieufederaties willen onder meer dit thema centraal gaan stellen in het vervolg op de campagne ‘Zuinig op ruimte, Nederland kan zo mooi zijn’. Zij willen daarbij vooral de provincies uitdagen hun regierol bij de ruimtelijke inrichting op te pakken, om ruimteverspilling en verrommeling tegen te gaan.

Nederlander heeft weinig vertrouwen in behoud landschap

Tags: