Nederlanders: milieu vóór extra groei

6 november 2006

Nederlanders: milieu vóór extra groei

Milieufederatie blij met uitkomsten enquête

Een mega-enquête onder 170.000 burgers toont aan dat een meerderheid van de Nederlanders bereid is genoegen te nemen met een lagere groei van de welvaart, als dit ten gunste komt van het milieu. Bijna 60% van de Nederlanders vindt het milieu belangrijker dan economische groei.

Dit is een van de uitkomsten van 21minuten.nl, een breed onderzoek naar sociaal-economische vraagstukken. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn op 3 november 2006 toegelicht en overhandigd aan de voorzitters van FNV, VNO-NCW en de SER tijdens een persconferentie in Nieuwspoort.

In het onderzoek is een beter milieu het enige waarvoor Nederlanders in meerderheid extra groei willen inleveren. Meer inkomenszekerheid, kleine inkomensverschillen en het behoud van de Nederlandse identiteit mogen voor meer groei wijken. De Nederlanders willen beleid gericht op meer groei, desnoods ten koste van inkomenszekerheid, maar niet ten koste van het milieu.

De uitdaging die Nederlanders zichzelf stellen is dus om een samenleving te vormen die economische groei creëert zonder verdere belasting van het milieu. Deze samenleving is solidair, gericht op de kwaliteit van het bestaan, bescheiden, en heeft respect voor gezag. Uit het kleinschalige onderzoek in de ons omringende landen lijken de Scandinaviërs het verst op weg te zijn richting zo’n model.

De Limburgse Milieufederatie is blij met de uitkomsten van deze enquête. Een meerderheid van de burgers geeft hiermee aan onze inzet voor schonere lucht, water en bodem te steunen en bereid is er zelfs economische groei voor te willen inleveren.

Nederlanders: milieu vóór extra groei

Tags: