Nederlanders willen einde aan nachtelijke reclameverlichting

16 oktober 2007

Nederlanders willen einde aan nachtelijke reclameverlichting

Milieufederaties roepen overheid op om verlichting na 12 uur aan te pakken.

Negen van de tien Nederlanders willen dat reclameverlichting en sierverlichting voortaan na 12 uur ‘s nachts uitgaan. Dit om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek onder duizend Nederlanders dat onderzoeksbureau Tangram heeft uitgevoerd. Opdrachtgevers van het onderzoek, Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties, roepen de overheid op om zo snel mogelijk reclame- en sierverlichting na 12 uur ’s nachts aan te pakken.

De Nederlander zit niet te wachten op nachtelijke reclameverlichting zoals reclamemasten en nachtelijke sierverlichting zoals het aanlichten van kerken, monumenten, gemeentehuizen en kantoorpanden. Respectievelijk 88,9 procent (reclameverlichting) en 86,5 procent (sierverlichting) vindt het een goed idee als deze verlichting voortaan ’s nachts uitgaat.

De ondervraagden willen in ruime meerderheid (77 procent) dat de overheid regels gaat opstellen om de toename van nachtelijke reclame- en sierverlichting te stoppen. Slechts 8 procent van Nederland vindt dat de overheid zich daar niet mee moet bemoeien. Belangrijkste reden om een einde aan nachtelijke reclameverlichting te willen is het besparen van energie en in iets mindere mate het tegengaan van lichthinder (87 procent en 80 procent).

De Nederlander verwacht ook van bedrijven dat zij zuinig omspringen met energie. Hypocriet gedrag op dit gebied wordt niet gewaardeerd. Liefst 88 procent van de Nederlanders is het eens met de stelling ‘Bedrijven die zeggen het milieu een warm hart toe te dragen moeten ’s nachts geen lichtgevende reclamemasten huren.’ En een bijna even grote groep Nederlanders (86 procent) stoort zich aan kantoren die ’s nachts hun verlichting laten branden.

De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu zien de uitslag als een flinke steun in de rug in hun campagne voor het behoud van de oerkwaliteit duisternis en tegen lichtvervuiling. Zij roepen kabinet en gemeenten op om zo snel mogelijk regels op te stellen die een einde maken aan reclame- en sierverlichting tussen 12 uur ’s nachts en 6 uur ’s ochtends.

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. En die verlichting neemt ieder jaar toe. Plekken waar het nog echt donker is, worden steeds zeldzamer en we verspillen zo steeds meer energie. Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties organiseren daarom op 27 oktober de derde Nacht van de Nacht met veel ‘duistere’ activiteiten in het hele land. Zie voor meer informatie en het hele onderzoek over reclameverlichting en sierverlichting www.nachtvandenacht.nl.

Het hele onderzoeksrapport is te downloaden op http://www.natuurenmilieu.nl/pdf/nacht_van_de_nacht_2007.pdf

Nederlanders willen einde aan nachtelijke reclameverlichting

Tags: