Niet 17 maar 13 boerenbedrijven weg uit extensivering

9 november 2005

Niet 17 maar 13 boerenbedrijven weg uit extensivering

Milieufederatie reageert op wijziging Reconstructieplan Provincie

De kavels van 17 boerenbedrijven in Noord- en Midden-Limburg krijgen niet langer hoofdzakelijk de bestemming natuur. Dat concludeert de LLTB op de voorpagina van haar ledenblad Nieuwe Oogst (nr 23, 15-10-05) op basis van de ontwerp wijziging van het Reconstructieplan van de Provincie. De Milieufederatie vindt dat dit aantal te hoog is. Volgens haar zijn er slechts 13 kavels waar natuur niet meer de belangrijkste bestemming moet zijn.

In het Reconstructieplan wordt onderscheid gemaakt tussen 3 zones. Het zogenaamde “extensiveringsgebied” geeft alle ruimte aan natuur, het “landbouwontwikkelingsgebied” (LOG) geeft ruimte aan landbouw en het “verwevingsgebied” ligt in het schemergebied ertussen.

Mede naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State heeft de Provincie Limburg het Reconstructieplan nu aangepast. In het oorspronkelijke plan waren 20 bedrijven in twee verschillende zones ingedeeld. 17 bedrijven die in het oorspronkelijke plan grotendeels de bestemming “extensivering” kregen, moeten volgens de LLTB een andere bestemming krijgen. Wij vinden dat het er maar 13 moeten zijn.

Volgens de Milieufederatie moeten 3 bedrijven de huidige bestemming blijven houden. Deze bedrijven kunnen uitbreiden door vormverandering van de bouwkavel, zodat negatieve invloeden voor de omgeving worden voorkomen.

Het 4e bedrijf moet volgens de Milieufederatie juist volledig het stempel “extensivering” krijgen. Het wordt door de Provincie nu uit de extensivering gehaald, maar ligt op een dusdanige plaats, omringd door waardevolle bosgebieden, dat natuur hier het belangrijkst zou moeten zijn.

Er is nog een bedrijf waarvan de Milieufederatie vindt dat het volledig “extensiveringsgebied” moet zijn. De Provincie houdt deze kavel nu doorsneden door extensivering en LOG. Wij vinden dat deze volledig extensivering kan worden. Eventuele uitbreidingen kunnen altijd nog in het aangrenzende LOG.

Tags: