Niet langer wachten, nu grond pachten!

26 november 2020

Niet langer wachten, nu grond pachten!

Eind van dit jaar verloopt het huidige pachtbeleid voor het verpachten van landbouwgronden van de provincie Limburg. Vanaf 2021 wil de provincie met het nieuwe pachtbeleid streven naar ‘maximaal maatschappelijk rendement’ op het gebied van natuur, biodiversiteit, water en landbouw. Altijd al een stuk grond willen pachten om er natuur te ontwikkelen? Grijp dan nu je kans! Doe dit snel, want je kunt je belangstelling voor pachtgrond registreren tot vrijdag 4 december 2020 17 uur!

Wat betekent maximaal maatschappelijk rendement?

Voorheen werd de grond verpacht op basis van een onafhankelijke notariële loting. Vanaf 2021 moet de pacht een bijdrage leveren aan gestelde beleidsdoelen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van natuur, het terugdringen van de stikstofuitstoot, het versterken van de biologische sector, biodiversiteitsherstel, het uitvoeren van het provinciaal waterbeleid, de structuurontwikkeling van de landbouw (onder meer stimuleren jonge landbouwers) en ruimtelijke ontwikkelingen.

Wie kan grond van de provincie pachten?

Bedrijfsmatige landbouwers, natuurverenigingen, imkers, wildbeheereenheden en andere particuliere initiatieven.

Toewijzing

Aanvragen die bijdragen aan één of meer maatschappelijke rendementsdoelen hebben de voorkeur bij toewijzing. Vermeld daarom zo duidelijk mogelijk aan welke maatschappelijke doelen je een bijdrage kunt leveren en hoe je dat gaat doen. Je kunt je doelen beschrijven in het belangstellingsregistratieformulier, dat je kunt vinden op de website van de provincie. Hier vind je ook meer informatie over het pachten.

Pachtprijzen

De prijzen hangen af van de landbouwkundige kwaliteit van de grond en de landbouwkundige opbrengst. Gronden die worden ingezet voor biodiversiteitsbeheer en dus niet geschikt zijn voor productie hebben een aangepaste prijs. Daarbij stelt de Provincie (met hulp van de lokale wildbeheereenheid) het in te zaaien kruidenmengsel kosteloos ter beschikking. De pachtprijzen variëren van € 150,- tot € 1.000,- per ha per jaar.

Pachtduur

De Provincie streeft naar het meerjarig uitgeven van pachtgrond met een maximum van 6 jaar.

Te pachten kavels

De te pachten kavels kun je vinden op de website van de provincie. Per gemeente kun je detailkaarten van de kavels bekijken met daarbij een beschrijving van de maatschappelijke doelen die met deze kavel gediend kunnen worden, de oppervlakte en de pachtprijs.