Nieuw digitaal energieloket voor alle Limburgers

7 september 2016

Nieuw digitaal energieloket voor alle Limburgers

Sinds kort is er een nieuw digitaal energieloket voor alle inwoners van Limburg. Op de website www.bespaarenergieinLimburg.nl is per Limburgse gemeente uitgebreide informatie beschikbaar die nuttig is voor de eigen inwoners.

Via de website BespaarEnergieInLimburg.nl kunnen inwoners op een laagdrempelige manier informatie krijgen over energiebesparing en -opwekking voor hun woning. Het gaat om maatregelen in technische zin, maar ook om informatie rond subsidie en financierings-mogelijkheden.

Ook kunnen ze er terecht met vragen. Het doel is inwoners te stimuleren energie te besparen en zelf over te gaan tot het opwekken van duurzame energie.

Binnen elke gemeente kan er een andere aanpak zijn om energiebesparing en -opwekking te stimuleren. Het gaat dan om projecten en initiatieven van coöperaties en bedrijvencollectieven. Toch is er een duidelijke kern van gemeenschappelijkheid; in Limburg besparen inwoners sámen energie. De website wil hier een handje bij helpen. Het project is het resultaat van een samenwerkingsverband van alle 32 Limburgse gemeenten. Het is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Nieuw digitaal energieloket voor alle Limburgers