Nieuwe regio-indeling Natuur en Milieufederatie Limburg

17 maart 2017

Nieuwe regio-indeling Natuur en Milieufederatie Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft een herindeling gedaan van de regio’s binnen de provincie. Op deze manier sluit onze regio-indeling beter aan op de verdeling die de Provincie maakt.

De nieuwe indeling kent net als die van de Provincie de gebieden ‘Noord’ en ‘Midden’, vanwege de grote hoeveelheid aangesloten organisaties in Zuid-Limburg houden we hier echter de drie regio’s (Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Mergelland) aan. Deze nieuwe verdeling maakt het aansluiten op provinciaal beleid eenvoudiger. Tevens kunnen we hiermee beter maatwerk leveren aan de aangesloten organisaties.

Op de afbeelding heirnaast kunt u terugvinden welke aangeloten organisaties tot welke regio behoren.

Nieuwe regio-indeling Natuur- en Milieufederatie Limburg