Nieuwe subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie – wees er snel bij!

24 juli 2012

Nieuwe subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie – wees er snel bij!

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen huurders die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzaam energie willen opwekken subsidie aanvragen bij de provincie. De subsidie kan oplopen tot 1.000 euro per woning. In toaal is voor huurders 2 miljoen euro beschikbaar.

De Limburgse energiesubsidie startte op 21 mei jongstleden al voor woningeigenaren, verenigingen, scholen en gemeenschapshuizen. In totaal zat er toen 1 miljoen euro in de pot. Op 8 juni stemden de Provinciale Statenleden in met een voorstel waardoor het totale subsidiebedrag is vermeerderd tot 7,5 miljoen euro. Ook bepaalden zij dat huurders – onder dezelfde voorwaarden als woningeigenaren – in aanmerking komen voor subsidie.

Voor de subsidieregeling geldt: op = op! Als de subsidiepot leeg is, wordt er niks meer uitgekeerd. De subsidie kan voor verenigingen, scholen en gemeenschapshuizen oplopen tot 2.000 euro per gebouw. In totaal is hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar. Voor particuliere woningeigenaars kan de subsidie oplopen tot 1.000 euro per woning. Daarvoor is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Huurders kunnen vanaf 1 oktober een subsidie van maximaal 1.000 euro aanvragen.

Subsidies worden achteraf verstrekt. Voor de nieuwe doelgroep huurders betekent dat alleen kosten die na 1 oktober 2012 zijn gemaakt (aankoop materialen en of opdrachtverlening werkzaamheden) in aanmerking komen voor subsidie.

Meer informatie over de energiesubsidie en een aanvraagformulier vind je hier

Nieuwe subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie - wees er snel bij!