Nieuwe werkwijze Milieufederatie

5 augustus 2004

Nieuwe werkwijze Milieufederatie

Regiovergaderingen in negen Limburgse districten

Met ingang van 2004 heeft de Milieufederatie haar opzet voor de regiovergaderingen veranderd. In het verleden werden er twee regio’s onderscheiden: Noord-Midden-Limburg en Zuid-Limburg.

Om onze aangesloten groepen beter te kunnen bedienen hebben wij het aantal regio’ uitgebreid van twee naar negen: Venray, Maasduinen, Nederweert, Ons WCL, Helden, Horst, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Heuvelland.

Deze indeling sluit aan bij de door de Provincie Limburg onderscheiden districten ten behoeve van haar nieuwe plattelandsbeleid.

Elk district kent een zogenaamde Gebiedscommissie waarin de Milieufederatie vertegenwoordigd is. Een steeds terugkerend agendapunt in onze nieuwe regiovergaderingen zal gaan over uitvoering van het plattelandsbeleid. In NM Limburg valt dit onder de Reconstructie, in Zuid-Limburg onder Vitaal Platteland.

Bij de regiovergaderingen zullen naast vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties ook ons lid van de betreffende Gebiedscommissie en een lid van het Algemeen Bestuur van de Milieufederatie aanwezig zijn.

Tags: