Nijmegen wint Aarhus trofee

30 juni 2006

Nijmegen wint Aarhus trofee

Informatie over milieu en gezondheid in de buurt vaak ontoereikend

De gemeente Nijmegen heeft de Aarhus trofee gewonnen met haar website voor de wijken West en Weurt. Deze site geeft op begrijpelijke wijze informatie over milieu en gezondheid in de wijk en is in nauwe samenwerking met de bewoners opgesteld. De prijs werd donderdag 29 juni uitgereikt tijdens een symposium in Utrecht. Met het verdrag van Aarhus dat sinds 2005 van kracht is zijn overheden verplicht om milieu-informatie actief beschikbaar te stellen.

Het gemeentelijk samenwerkingsverband Goeree Overflakkee kreeg de aanmoedigingsprijs voor haar project vergunningen op internet. Provincie Gelderland kreeg een nominatie voor haar project Mijn leefomgeving, wat een zeer goed voorbeeld voor andere provincies is, aldus de jury.

Verder ontvingen de gemeenten Deventer en Noordenveld een oorkonde voor hun initiatieven.

De Milieufederaties van Limburg, Utrecht, Zuid Holland en Overijssel en Stichting Natuur en Milieu hebben in het project ‘Aarhus at risk?’ samen met burgerpanels gekeken of gemeenten aan hun informatieplicht voldeden én of deze informatie ook daadwerkelijk antwoord gaf op de vragen waar je als bewoner tegen aan loopt. Nu is het mogelijk aan het verdrag te voldoen zonder al te veel moeite: een register op internet met beschikbare rapporten is al een goede stap. Maar de vraag is of het doel: burgers informeren over milieu in hun omgeving, daarmee voldoende gediend is. Beleidsplannen zijn voor een leek vaak volkomen onbegrijpelijk en bevatten vaak versnipperde informatie.

De aanbevelingen die op het symposium zijn gegeven luiden: geef antwoord, neem de vrager serieus en lever informatie ook schriftelijk of aan de telefoon (verwijs niet voortdurend naar de sites). Bewerk de informatie zo dat het voor een leek begrijpelijk is en zorg dat de informatie iets zegt over de directe omgeving van de vrager en eventuele gevolgen voor de gezondheid.

De ervaringen uit het onderzoek en de goede voorbeelden zullen, samen met de resultaten van het symposium, gebundeld worden tot aanbevelingen voor een goede invulling van de verplichtingen uit het Aarhus verdrag.

Meer informatie: www.aarhusatrisk.nl

Tags: