NMF Limburg en inwoners Slenaken in beroep tegen aanleg dam in Gulp

29 juni 2016

NMF Limburg en inwoners Slenaken in beroep tegen aanleg dam in Gulp

De Natuur en Milieufederatie Limburg stapt samen met enkele inwoners uit Slenaken en de eigenaren van een nabijgelegen hotel naar de Raad van State. Zij zijn tegen de bouw van een nog aan te leggen vier meter hoge dam in riviertje de Gulp omdat de dam volgens hen schade toebrengt aan de waardevolle natuur in het Gulpdal. Het Gulpdal bij Slenaken is een Natura 2000-gebied en geniet als ‘natuurparel’ Europese bescherming.

De gemeente Gulpen-Wittem, de Provincie Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas willen in het Gulpdal de dam met duiker aanleggen om wateroverlast te voorkomen in delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken. In juli 2012 veroorzaakte een extreme regenbui nabij het Belgische Hombourg wateroverlast met schade aan woningen en bedrijven en de betrokkenen willen voorkomen dat dit nogmaals gebeurt. De provincie heeft al een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet verleend.

De Natuur en Milieufederatie Limburg vreest dat de bouw van de metershoge dam onherstelbare schade zal toebrengen aan de zeer waardevolle natuur in het Gulpdal. ,,Eenmaal gebouwd is de schade aan de natuur onherstelbaar. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat een dam in de Gulp niet nodig is om ernstige wateroverlast bij Slenaken in de toekomst te voorkomen”, aldus Bart Cobben, beleidsmedewerker van de NMF Limburg. Volgens de NMF Limburg zijn er alternatieve oplossingen die natuur en landschap niet aantasten en die Slenaken en andere dorpen in de omgeving droog houden. ,,Zoals het aanbrengen van heggen, graften en bosjes op de hellingen en het omzetten van akkers in grasland. Hierdoor wordt het water op de hellingen langer vastgehouden. Ook kun je maatregelen nemen om de afvoer van water via de Gulp te vertragen, bijvoorbeeld door tijdelijke waterbergingen te creëren middels verlaging van het maaiveld of het aanbrengen van palenrijen in de beek”, legt Cobben uit. ,,Deze maatregelen zouden in het hele beekdal – dus ook in het Belgische deel – genomen moeten worden.”

NMF Limburg en inwoners Slenaken in beroep tegen aanleg dam in Gulp