NMF Limburg helpt je bij juridische vragen

22 maart 2016

NMF Limburg helpt je bij juridische vragen

Onlangs heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg de samenwerking met advocate Angela Mohnen – gespecialiseerd in omgevingsrecht – vernieuwd. Angela Mohnen houdt kantoor in Maastricht en werkte voorheen via advocatenkantoor Habitat en Bureau Rechtshulp ook al samen met de NMF Limburg.

Bij de NMF aangesloten organisaties hebben geregeld juridische ondersteuning nodig. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de NMF Limburg. Vaak kan de milieufederatie de zaak zelf afhandelen, soms is advies van een advocaat gewenst. Aangesloten organisaties kunnen dan gratis telefonisch advies (maximaal 30 minuten) krijgen van Angela Mohnen. Wanneer verdere juridische bijstand nodig is – zoals een uitgebreid advies of een procedure – neemt Angela Mohnen het over.

Hierbij zijn verschillende vormen van financiering mogelijk, zoals gesubsidieerde milieurechtsbijstand voor particulieren en stichtingen/verenigingen wanneer sprake is van een milieurechtsbelang. De Raad voor Rechtsbijstand heeft daarover criteria opgesteld. Naast inhoudelijke criteria zijn er ook criteria die betrekking hebben op inkomen en vermogen. Er dient evenwel een eigen bijdrage te worden betaald. Er zijn ook andere vormen van financiering mogelijk zoals betaling door rechtsbijstandsverzekeraars, betaling pro rato over deelnemende partijen, middels vaste prijsafspraken of tegen uurtarief. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar.

De juridische helpdesk is er alleen voor bij de NMF Limburg aangesloten leden en lidorganisaties. Neem hiervoor contact op met de NMF Limburg, tel. 0475-386410 of e-mail info@nmflimburg.nl. Zo nodig word je doorverwezen naar Angela Mohnen.

NMF Limburg helpt je bij juridische vragen