NMF Limburg leidt energiecoaches op

4 april 2016

NMF Limburg leidt energiecoaches op

Sinds 2012 ondersteunt de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) lokale duurzame energieinitiatieven. Die initiatieven hebben zich vaak georganiseerd in coöperatief verband. De initiatiefnemers willen graag hun leden of buurtgenoten ondersteunen bij het besparen van energie in huis. Zo is het idee geboren om energiecoaches op te leiden.

De coöperaties die dat willen doen kunnen de daarvoor benodigde hulpmiddelen en kennis verkrijgen bij de NMF Limburg. Zij kunnen dan huiseigenaren of huurders informeren over energiebesparingen. De Milieufederatie heeft samen met deskundige leden van energiecoöperaties en een vrijwilliger een handleiding en ondersteunend materiaal hiervoor ontwikkeld om energiecoaches op te leiden. Daarna heeft ze die methodiek verder ontwikkeld en verbeterd.

Er zijn inmiddels coaches opgeleid en ingezet binnen de projecten Besparen met Ster in Maastricht en Dubbel Duurzaam in Sittard-Geleen. Inmiddels is de behoefte aan inzet en opleiding van energiecoaches gegroeid.

Op basis van het Energieakkoord uit 2013 moeten jaarlijks ten minste 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen minimaal twee labelstappen energiezuiniger worden. Dat is circa 4 procent van de woningvoorraad (in Nederland ruim 7 miljoen). In Noord- en Midden-Limburg is daartoe de Regionale Energie Alliantie Noord en Midden Limburg opgericht. Momenteel wordt onderzocht waar ondersteuning nodig is bij de opleiding van energiecoaches. Doel is de energiebesparing binnen de deelnemende gemeenten op gang te brengen. Coöperatie Leudal Energie heeft op kleine schaal al coaches ingezet en in 2015 heeft de NMF Limburg op verzoek van Wonen Limburg coaches opgeleid die huurders helpen energie te besparen. Een soortgelijke opleiding wordt naar alle waarschijnlijkheid ook in 2016 weer georganiseerd.

Een aantal gemeenten in het Heuvelland, waaronder Maastricht, heeft eveneens plannen om haar bewoners in 2016 met adviezen van energiecoaches te ondersteunen. Die ondersteuning moet inwoners helpen een goede keuze te maken uit de vele mogelijkheden die er zijn om het wooncomfort te verhogen.

Andere gemeenten en/of woningcorporaties die energiecoaches willen opleiden, kunnen voor informatie over de energiecoachtrainingen van de NMF Limburg contact opnemen met Jelle Vegt van de NMF Limburg, tel. 0475 – 386410.

NMF Limburg leidt energiecoaches op