NMF Limburg organiseert extra infobijeenkomst PAS op 10 februari

28 januari 2015

NMF Limburg organiseert extra infobijeenkomst PAS op 10 februari

Tot en met 20 februari 2015 ligt het ontwerp Programma Aanpak Stikstof ter inzage. In iedere provincie worden infobijeenkomsten georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken. In Limburg vindt die plaats op donderdag 5 februari in de Oranjerie te Roermond. Als aanvulling hierop organiseert de Natuur en Milieufederatie voor haar aangesloten groepen en achterban een extra bijeenkomst op 10 februari in Het GroenHuis in Roermond.

Tijdens deze bijeenkomst staan de zogenaamde gebiedsanalyses voor de Limburgse natuurgebieden centraal. Peter Roëll van de Provincie Limburg zal een algemene toelichting geven. Ook wordt er ingezoomd op de methodiek van de Programmatische Aanpak Stikstof middels een demonstratie van Aerius.

Vervolgens worden in vier kleinere groepen de gebiedsanalyses besproken van de natuurgebieden:

  • Noord (Sint Jansberg, Zeldersche Driessen, Bosschuizerbergen, Maasduinen)
  • Pelen (Mariapeel, Groote Peel, Sarsven en de Banen, Weerter en Budelerbergen)
  • Midden (Roerdal, Meijnweg, Swalmdal, Leudal)
  • Zuid (Bunderbos, Geleenbeekdal, Brunssummerheide, Bemelerberg, Geuldal, Kunderberg, Pietersberg en Jekerdal, Savelbos en Noorbeemden en Hoogbos)

De gebiedsanalyses voor de genoemde natuurgebieden vind je hier: http://pas.natura2000.nl/pages/gebiedsanalyses.aspx

Deskundigen van de provincie en de terreinbeherende organisaties zijn aanwezig om tijdens de bijeenkomst tekst en uitleg te geven over de gebiedsanalyses. De Natuur en Milieufederatie Limburg zal zich vooral richten op de meer technische milieuaspecten.

Aanmelden

Wil je de bijeenkomst van NMF Limburg over de PAS bijwonen? Meld je dan aan door het sturen van een e-mail naar: info@nmflimburg.nl (vermeld je naam en evt. organisatie). De infobijeenkomst is op dinsdag 10 februari in Het GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te Roermond. Aanvang: 19.30 uur.

Zienswijzen

Een eventuele zienswijze kun je tot vrijdag 20 februari 2015 kenbaar maken bij:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland t.a.v. afdeling Natura 2000
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Dit kan digitaal, schriftelijk of telefonisch.

NMF Limburg organiseert extra infobijeenkomst PAS