NMF Limburg vraagt statenleden niet te bezuinigen op natuur

15 juli 2015

NMF Limburg vraagt statenleden niet te bezuinigen op natuur

In de voorjaarsnota 2015 hebben Gedeputeerde Staten in Limburg aangekondigd met minder middelen het natuurbeleid te gaan uitvoeren. Natuurorganisaties, onder wie de NMF Limburg, menen dat hierdoor het natuurbeleid en -beheer niet zoals afgesproken kan worden uitgevoerd en hebben daarom een brief gestuurd naar Provinciale Staten. Zij verzoeken de statenleden om toch vooral niet te bezuinigen op natuur.

De natuurorganisaties zijn van mening dat de provinicale natuurgebieden en landschappen een hoge belevingswaarde en economische waarde hebben en daarom een belangrijke plek verdienen in het provinciale beleid. Te meer omdat de Limburgse natuurpracht en het heuvelland een basis vormen voor de vrijetijdseconomie en werkgelegenheid. Zij vragen daarom aan de statenleden om voldoende middelen beschikbaar te stellen zodat de Limburgse natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden.

De natuurorganisaties die de brief mede ondersteunen zijn: Het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Limburg en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

NMF Limburg vraagt statenleden niet te bezuinigen op natuur