Zilvergroene natuurzone moet beter beschermd worden

27 mei 2016

Zilvergroene natuurzone moet beter beschermd worden

Volgens de Natuur en Milieufederatie Limburg wordt de zilvergroene natuurzone in Limburg onvoldoende beschermd tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 zijn de natuurgebieden in onze provincie onderverdeeld in goudgroen en zilvergroen.

De zilvergroene natuurzone bestaat vooral uit agrarische gebieden met natuurwaarden. De provincie had aangekondigd dat de bescherming van de zilvergroene natuurzone geregeld zou worden in de regionale uitwerkingen van het POL 2014. Maar dat is niet gebeurd. Daarom vraagt de NMF Limburg de provincie nu om hiervoor regels op te nemen in de Wijziging Omgevingsverordening Limburg 2014. Hiertoe heeft de federatie een zienswijze ingediend.

Ook is de NMF Limburg van mening dat maatschappelijke organisaties door de samenwerkende gemeenten onvoldoende betrokken worden bij de regionale uitwerkingen van het POL 2014 in Noord- en Midden-Limburg. Voor Zuid-Limburg waar de provincie trekker is van de regionale uitwerking, is dit wel het geval. De NMF Limburg vraagt de provincie tevens om gemeenten te stimuleren om bij de verdere regionale uitwerkingen in Noord- en Midden-Limburg de maatschappelijke organisaties in het vervolg wel nauwer te betrekken.

Zilvergroene natuurzone moet beter beschermd worden