Omwonenden en milieuorganisaties dagen Staat voor de rechter

26 januari 2018

Omwonenden en milieuorganisaties dagen Staat voor de rechter

Tien bewoners- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg, hebben een kort geding aangespannen tegen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Reden is dat de Minister vooruitlopend op de inspraak- en bezwaarprocedure en wijziging van het Luchthavenbesluit toestemming heeft gegeven om de hele lengte van de start- en landingsbaan op Maastricht Aachen Airport te gebruiken. Hierdoor kunnen zwaardere vrachtvliegtuigen landen en opstijgen in Beek, met meer overlast (geluid, fijnstof) tot gevolg.

Het kort geding zal op 14 februari dienen bij de rechtbank in Den Haag.

omwonende en organisaties dagen staat voor de rechter