Onderzoek BMF: Overlast mestfabrieken bij 85% omwonenden

2 december 2020

Onderzoek BMF: Overlast mestfabrieken bij 85% omwonenden


Van de omwonenden van mestfabrieken klaagt 85 procent over ernstige stankoverlast. Dat is een van de uitkomsten van een recent onderzoek door de Brabantse Milieufederatie (BMF).
Ook zegt een aanzienlijk deel van de ondervraagden te kampen met gezondheidsklachten zoals misselijkheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen. Als gevolg van landelijk beleid komen er steeds meer fabrieken bij voor de verwerking van (varkens)mest. Gemeenten die op zoek zijn naar een geschikte locatie kijken inmiddels ook naar het buitengebied, terwijl mestfabrieken thuishoren op een industrieterrein.

De BMF waarschuwt dat de aanname dat de fabrieken ‘nagenoeg emissieloos’ zijn niet klopt en dat in het nieuwe locatiebeleid geen minimumafstand tussen woningen en mestfabrieken wordt gegarandeerd. Afhankelijk van de omvang van de fabriek moet 500 tot 1000 meter afstand tussen de locatie en woningen worden aangehouden. De BMF doet een dringende oproep aan het provinciaal bestuur om de gezondheid en het woongenot van de inwoners van het landelijk gebied te beschermen en nieuwe mestfabrieken uitsluitend op industrieterreinen te vestigen.

Lees meer op de website van de Brabantse Milieufederatie

Bekijk het onderzoek

Mestfabrieken in Limburg

Ook in Limburg worden burgers steeds vaker geconfronteerd met mestfabrieken of met plannen daarvoor. De NMF Limburg volgt deze ontwikkeling op de voet en probeert in beeld te krijgen in welke mate omwonenden overlast ervaren. Hieronder een (niet volledige) opsomming van mestfabrieken in Limburg:

  • Ashorst (mestvergister)
  • America (uitbreiding metsverwerkingsinstallatie Willems)
  • Grubbenvorst (Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) gaat een mestverwerkingsinstallatie bouwen nabij de kippenstallen van Kuijpers Kip)
  • Grubbenvorst (RMS (inmiddels overgenomen door WindVision) gaat een mestverwerkingsfabriek bouwen aan de Horsterweg in Grubbenvorst)
  • Haelen (plannen voor een mestfabriek op het Zevenellenterrein en in Egchel)
  • Ysselsteyn (Maatschap Arts-Swinkels wil aan de Timmermannsweg in Ysselsteyn het bedrijf uitbreiden met regionale mestverwerking).
  • Venray (Comiva wil een mestverwerkingsbedrijf realiseren aan de Metaalweg in Venray)

Bronnen:
Werkgroep Behoud de Parel
Naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw. Regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg (Bijlage 4)

Overlast melden

Ervaart u zelf overlast van een mestverwerkingsfabriek in uw omgeving? Dan kunt u dit melden bij uw gemeente of bij het Provinciaal Milieumeldpunt via 043 – 361 70 70 (24/7 bereikbaar, ook in het weekend).