Onderzoek extreme geluidsoverlast AWACS

17 januari 2006

Onderzoek extreme geluidsoverlast AWACS

Milieufederatie wil dat VROM een gezondheidsonderzoek uitvoert

De Limburgse Milieufederatie heeft het ministerie van VROM gevraagd een gezondheidsonderzoek uit te voeren naar de geluidsoverlast van de AWACS-vliegtuigen in Zuid-Limburg. Dat deed ze tijdens een hoorzitting van het ministerie op 5 januari. De federatie maakt zich zorgen over de effecten van het geluid op gezondheid en milieu.

De afgelopen jaren hebben tienduizenden mensen bij de Klachtentelefoon Luchtverkeer geklaagd over de geluidsoverlast van de AWACS-vliegtuigen. Niet alleen inwoners van Onderbanken, Brunssum en Schinnen ondervinden hinder van de vliegtuigen. Er komen ook steeds meer klachten binnen uit Maastricht, Sittard-Geleen, Meerssen, Stein, Margraten en Valkenburg. Ook de GGD en TNO concluderen dat veel inwoners van Zuid-Limburg ernstig worden gehinderd door de overvliegende AWACS. Nog steeds ontbreekt een onderzoek naar de effecten op de gezondheid van burgers.

De Milieufederatie vindt dat VROM burgers moet beschermen tegen de extreme geluidsoverlast. Dit zou volgens haar zwaarder moeten wegen dan eventuele financiële belangen van de NAVO.

Tags: