Onderzoek Peijs vliegveld Maastricht onvolledig

23 februari 2006

Onderzoek Peijs vliegveld Maastricht onvolledig

Geluidsoverlast zal toenemen en normen luchtkwaliteit worden overschreven

Volgens de Milieufederatie zijn de recente onderzoeken naar Maastricht Aachen Airport van Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat niet volledig. De Minister heeft de luchtkwaliteit en de effecten van het vliegverkeer op de flora en fauna in de omgeving laten onderzoeken.

In het onderzoek naar de luchtkwaliteit wordt geconcludeerd dat de NO2-concentratie in 2010 net onder de norm zal blijven. Volgens de Milieufederatie is er echter geen rekening gehouden met de extra verkeersaantrekkende werking van de luchthaven, die wordt veroorzaakt door een toenemend passagiersaantal in de komende jaren. Er bestaat dus een reële kans dat de norm toch zal worden overschreven.

Volgens het onderzoek naar de flora en fauna zullen er slechts milde vormen van verstoring optreden in delen van het Geuldal en de Bemelerberg. De Milieufederatie vindt echter dat er onvoldoende rekening is gehouden met de beleving van het gebied. Zuid-Limburg is in toeristisch opzicht een belangrijke regio en is één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. In Zuid-Limburg liggen vijf belangrijke stiltegebieden, die worden aangetast door de gewijzigde vliegroutes.

De Milieufederatie heeft Minister Peijs gevraagd om rekening te houden met bovenstaande kanttekeningen.

Tags: