Ontdek het lek

7 april 2008

Ontdek het lek

Op 10 april 2008 ontvangt de heer drs E.H.T.M. Nijpels, Commissaris van de Koningin in Fryslân, de resultaten van een thermisch onderzoek aan zijn woning. Daarin staan onder meer infrarood-foto’s, zogeheten thermogrammen.

In het kader van ontdek het lek , een project van De Provinciale Milieufederaties, zijn 24 bijzondere gebouwen in Nederland met een infrarood-camera onderzocht op energielekken. De woning van de heer Nijpels is er één van. Met behulp van IR-foto’s kunnen onvermoede energielekken van een gebouw worden gevonden, zodat de eigenaar energiebesparende maatregelen kan treffen. De onderzoeken zijn verricht door Nederlandse Gasunie, die tevens aanbevelingen heeft gedaan.

Namens De Provinciale Milieufederaties overhandigt de heer dr B. van der Moolen de resultaten aan de heer Nijpels. Na een toelichting door de heer ing. F.C. de Groot van Nederlandse Gasunie, zal de heer Nijpels een reactie geven. Ten slotte stelt de heer Nijpels de website www.ontdekhetlek.nl in gebruik.

In de provincie Limburg zijn het stadhuis van Maastricht en het sportcomplex in Beek gescand. Het stadhuis van Maastricht is gebruikt als voorbeeld op de website. Er is een foto van het stadhuis gemaakt, en die is met een filter ingekleurd zoals ook de echte resultaten van de scan zijn. De resultaten van de overige gescande gehouden en complexen zijn terug te vinden op de website www.ontdekhetlek.nl die vanaf 10 april in gebruik is.

Ontdek het lek