Ontrekkingsverbod uit oppervlaktewater

3 juli 2018

Ontrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Door de aanhoudende droogte mogen boeren in Noord- en Midden-Limburg geen water oppompen uit beken en rivieren voor het beregenen van hun akkers. Het verbod is op 18 juni ingesteld en geldt inmiddels ook voor de Zuid-Limburgse Vlootbeek.

Daarnaast neemt Waterschap Limburg extra maatregelen om te voorkomen dat het waterpeil in beken nog verder zakt. Zo worden de oeverranden tijdelijk niet gemaaid en worden de stuwen in beken omhoog gezet. Ook wordt er water vanuit de Maas in de Noordervaart gepompt.

Volgens Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg, zijn dit soort crisissituaties het gevolg van klimaatverandering:

“We zijn in het zuiden van de provincie nog bezig met de gevolgen van de extreme wateroverlast van de afgelopen weken. Tegelijkertijd zien we dat het extreem droog wordt door de aanhoudende warmte en droogte. Dit soort extreme weersituaties gaan we in de toekomst steeds vaker zien door het veranderende klimaat”.

(Bron: Waterschap Limburg)

Kijk voor uitzonderingen op het verbod of het aanvragen van een ontheffing op de website van Waterschap Limburg.

Ontrekkingsverbod uit oppervlaktewater