Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg

9 juni 2017

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg

Waterschap Limburg heeft besloten dat vanaf maandag 29 mei 12.00 uur geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is laag. Dit komt door de droogte van de afgelopen weken. Doel van het verbod is voldoende watervoorraad te behouden.

Har Frenken, lid dagelijks bestuur van Waterschap Limburg: “Zowel de land- en tuinbouw als de natuur, stedelijk gebied en recreatie hebben water nodig. Daarom vragen wij als waterschap om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor. Te weinig water schaadt de natuur in de beken.”

Onttrekkingsverbod

Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg (voormalig Waterschap Peel en Maasvallei) met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn met name de Niers, Swalm, Boschmolenplas en gedeelten van de Heukelomsebeek, Eckeltsebeek, Neerbeek en Oostrumsche beek. Daarnaast geldt het verbod niet voor onttrekkingen met weidepompen voor veedrenking en voor onttrekkingen uit het grondwater. Onttrekkingen uit oppervlaktewater voor de volgende kapitaalintensieve teelten vormen ook een uitzondering: bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

Handhaving verbod

Het waterschap informeert alle circa 600 vergunninghouders en/of melders van het onttrekken van oppervlaktewater schriftelijk over het verbod. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2017.

Waterconservering

Het waterschap houdt de komende tijd het water zoveel mogelijk vast in de beken door stuwen op te zetten en met gemalen zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ook wordt kritisch gekeken naar het maaibeleid. Door de begroeing houden beken langer water vast en vindt er minder verdamping plaats. Deze maatregelen zijn nodig om te zorgen voor voldoende water en een goede verdeling van het water.

Voorkomen wateroverlast

Het hete weer kan plotseling omslaan naar hevige regenbuien en onweer. In een korte of langere periode kan er dan, soms plaatselijk, een grote hoeveelheid regen vallen, zoals vorig jaar juni en in 2014. Waterschap Limburg blijft er op letten dat er voldoende afvoercapaciteit beschikbaar blijft. Anderen, met name agrariërs wordt aangeraden datzelfde te doen en met name ervoor te zorgen dat het water in duikers en perceelsloten een vrije doorgang heeft als het nodig is.

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg