Ook RvS vernietigt besluit bouw varkensstal Swalmdal

15 juni 2006

Ook RvS vernietigt besluit bouw varkensstal Swalmdal

Heel belangrijke uitspraak voor alle natuur- en milieuorganisaties in Nederland

De Rechtbank in Roermond voorkwam een jaar geleden al de bouw van een varkensstal in het Swalmdal. Nu heeft de Raad van State (RvS) dit besluit in hoger beroep herhaald. De RvS hecht in haar uitspraak zoveel belang aan de bescherming van onze waardevolle natuur (de zogenaamde habitatrichtlijngebieden), dat zij oordeelt dat ontwikkelingen in een klein gedeelte van dit gebied moeten worden beoordeeld aan de hand van de regels voor het gehele gebied.

In de Wet ammoniak en veehouderij (WAV) zijn gebieden aangewezen die voor verzuring gevoelig zijn. Dit zijn vaak maar kleine gedeeltes van grotere natuurgebieden, zoals het Swalmdal en het Weerterbos. De RvS oordeelt nu dat deze kleinere gedeeltes onderdeel zijn van een groter gebied en als zodanig behandeld moeten worden. Daarmee geldt dus dat het hele gebied wordt getoetst aan regels voor gebieden die voor verzuring gevoelig zijn.

Bijzonder aan deze uitspraak is ook dat een onherroepelijke milieuvergunning nu vernietigd is door de nog te verstrekken bouwvergunning aan te pakken. De bouw van deze varkensstal is nadelig voor dit gebied en de RvS kan dit niet toestaan.

Tags: