Oorzaken blauwalgenplaag onvoldoende aangepakt

15 augustus 2009

Oorzaken blauwalgenplaag onvoldoende aangepakt

De Milieufederatie Limburg pleit voor het aanpakken van de oorzaken van de blauwalgen die de Limburgse wateren momenteel teisteren. Nu de temperatuur stijgt, neemt het aantal zwemwateren met een zwemverbod toe.

De Milieufederatie stelt dat er te weinig gebeurt om de voedingsstoffen in het water terug te dringen. Ook vraagt zij meer inzet om uitspoeling van stikstof en nitraat uit landbouwgronden terug te dringen. De overheden nemen dit najaar besluiten over de waterplannen.

Nu de temperatuur is opgelopen, stijgt het aantal zwemwaterlocaties waar een bordje ‘verboden te zwemmen’ staat in de provincie Limburg.

Ook op veel niet-zwemwaterlocaties kun je een blauwgroen laagje op het water zien drijven. Het is een veel voorkomend probleem, vooral in wateren met weinig of geen doorstroming.

Blauwalgen zijn bacteriën die voor mens en dier giftige stoffen afscheiden. Bij warm weer neemt de blauwalg in rap tempo toe en daarmee stijgt het aantal locaties waar niet gezwommen mag worden. Juist als de behoefte aan een verkoelende duik het grootst is! Met de voorspelde warmere zomers als gevolg van klimaatverandering, wordt het probleem alleen maar erger als de oorzakers van de blauwalg niet worden aangepakt.

Er wordt gezocht naar bestrijdingsmethoden, zoals luchtbellen, ultrasone trillingen of behandeling met waterstofperoxide. Dit is symptoombestrijding. Een belangrijke oorzaak van de blauwalgenbloei is een teveel aan voedingsstoffen (met name stikstof en fosfaat) in het water. De belangrijkste bronnen van fosfaat en nitraat zijn de landbouw en de riolering (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties). Er wordt te weinig werk gemaakt van het aanpakken van deze bronnen.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet al het water in 2015 ecologisch gezond zijn. Dit najaar besluiten overheden over plannen hoe dat te realiseren. Sommige zaken worden aangepakt. De Provinciale Milieufederaties steunen het voornemen van de overheid om watergangen natuurlijker in te richten. Maar veel waterplannen laten nog te vaak na om de overmatige aanwezigheid van voedingsstoffen aan te pakken, waardoor het blauwalg-probleem blijft voortbestaan.

Oorzaken blauwalgenplaag onvoldoende aangepakt