Open ruimte moet volgebouwd worden

27 februari 2007

Open ruimte moet volgebouwd worden

Kiezen voor een mooier Limburg.

De Milieufederatie stuurt de komende weken samen met andere Limburgse groene partijen een aantal nieuwsflitsen naar aankomende PS-leden. Hieronder vindt u de tekst van de derde nieuwsflits.

Meer informatie:

www.kiezenvooreenmooierlimburg.nl

Mooie landschappen in Nederland verdwijnen als sneeuw voor de zon. Elke gemeente wil zijn eigen bedrijventerrein, wil een eigen glastuinbouw gebied en liefst ook zoveel mogelijk bedrijvigheid in het buitengebied. Alles maar volbouwen dus. En het gevolg? Dorpen en steden die hun historische aanzicht, hun omringende landschap en speelveldjes opofferen aan pretentieuze uitbreidingsplannen.

Inmiddels overtreft het aanbod de vraag naar bedrijfspanden al ruimschoots. Gemeenten wringen zich vervolgens in allerlei bochten om bedrijven maar naar hun terrein te lokken. Ze maken de grond zo goedkoop mogelijk. Ondernemers steken dan geen geld meer in renovatie van bestaande panden, maar verhuizen naar een nieuw terrein. Het gevolg? Leegloop op ‘oude’ industrieterreinen, leegstaande , verloederende gebouwen die tegen hoge maatschappelijke kosten opgekalefaterd moeten worden.

Ontwikkelingen in het buitengebied leiden maar al te vaak tot ‘verrommeling’ van het landschap. Boeren houden ermee op en verkopen hun boerderijen. Autohandelaren, kassen of grootschalige kwekerijen van potplanten duiken overal op, als steenpuisten in het groene landschap. Paardenhouders en grote maneges voegen daar nog eens de ‘prachtige’ witte lintafzettingen, zandbakken en ruiterpaden aan toe en het buitengebied wordt een almaar groter zooitje.

Wees zuinig op ruimte! Limburg kan zo mooi zijn. Gebruik als Provincie alle instrumenten die u in handen heeft om ontwikkelingen in het buitengebied te sturen. Gemeenten krijgen met de Nota Ruimte veel verantwoordelijkheid. Maar die gemeenten moeten dan wel bereid zijn om te overleggen, om het ruimtegebruik op elkaar af te stemmen en dus niet allemaal eigen bedrijventerreinen aan te leggen. Juist de Provincie kan daar drijvende kracht in zijn.

Bron: www.zuinigopruimte.nl

Tags: