Openbaar vervoer moet schoner en aantrekkelijker

15 maart 2005

Openbaar vervoer moet schoner en aantrekkelijker

Milieufederaties en Natuur en Milieu presenteren Folder Groene Concessie met maatregelen voor openbaar vervoer

De 12 Milieufederaties en stichting Natuur en Milieu presenteren met trots de folder ‘Groene Concessie, schoner en beter!’. De brochure beschrijft talrijke mogelijkheden om het openbaar vervoer milieuvriendelijker en aantrekkelijker te maken. Hij is bedoeld voor zowel overheden, vervoerders als OV-consumentenorganisaties.

De groene organisaties zouden graag zien dat bussen zo veel mogelijk op het schone aardgas rijden en dat alle bestaande bussen worden voorzien van een roetfilter om het schadelijke fijn stof af te vangen. Verder wordt er voor gepleit de chauffeurs te laten rijden volgens de principes van het Nieuwe Rijden. Dat is een zuinige en prettige manier van rijden.

Openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden voor reizigers, die de keuze hebben uit auto en openbaar vervoer. Door hen te verleiden om vaker het openbaar vervoer te nemen wordt milieuwinst geboekt. Dat verleiden gebeurt op verschillende manieren: de overstap tussen vervoersmiddelen dient soepel te verlopen; de informatievoorziening aan de klant moet optimaal zijn en het verblijf tijdens het wachten op de bus comfortabel.

Aanleiding voor de folder zijn de problemen ten aanzien van de luchtkwaliteit, waar steeds meer gemeenten en provincies mee kampen, en het toenemende ruimtebeslag van de mobiliteit in Nederland.

Tags: