Oproep: meld faunaknelpunten

3 november 2010

Oproep: meld faunaknelpunten

Versnippering van leefgebieden als gevolg van doorsnijding door wegen is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van flora en fauna in Limburg. Maatregelen om de versnippering tegen te gaan en verbindingen tussen leefgebieden te herstellen – de zogenoemde ontsnipperingsmaatregelen – zijn dan ook heel belangrijk, maar hebben tot dusverre geen prioriteit bij de meeste gemeenten. De Milieufederatie Limburg en de stichting IKL willen hierin verandering brengen en de realisatie van kleine faunavoorzieningen langs gemeentelijke wegen bevorderen.

Er is voor gekozen om in zes gemeenten te beginnen, verspreid over Limburg. De geselecteerde gemeenten zijn Venlo, Gennep, Roermond, Echt-Susteren, Voerendaal en Gulpen-Wittem.De Milieufederatie en IKL roepen inwoners en natuur- en milieuorganisaties op om faunaknelpunten in bovengenoemde gemeenten door te geven, evenals suggesties voor mogelijke oplossingen.

Wil je hierover meedenken, vul dan het vragenformulier in (download onderaan pagina) en stuur dit uiterlijk 31 december 2010 naar de Milieufederatie Limburg of het IKL (per post: Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond of per mail: r.geraeds@ikl-limburg.nl of b.cobben@milieufederatielimburg.nl ).

Met de meest kansrijke voorgedragen locaties gaan de Milieufederatie en IKL volgend jaar aan de slag. Samen met de betreffende gemeente en relevante personen/organisaties worden oplossingen voor de faunaknelpunten verkend en uiteindelijk gerealiseerd.Het is waarschijnlijk niet haalbaar om met alle voorgedragen faunaknelpunten aan de slag te gaan. Wanneer het voorgedragen knelpunt niet tot de geslecteerde behoort, kan die mogelijk nog in een latere fase aangepakt worden.

Vragenlijst faunavoorzieningen

Oproep: meld faunaknelpunten