Oproep om ons land mooi te houden

20 januari 2004

Oproep om ons land mooi te houden

Nederland slibt dicht. Gaat u dat aan het hart?

Help ons land mooi houden!

Nederland slibt dicht. Overal verrijzen bedrijfsterreinen en woonwijken. Steden en dorpen groeien aan elkaar en het landschap verrommelt. Tegelijkertijd verloederen steden.

Gaat u dat aan het hart? Vertel het ons!

Stuur ons uw verhaal, tekening, collage of foto. Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij een Tweede-Kamerlid terechtkomt. Op die manier helpt u ons bij de strijd voor een mooi landschap met volop ruimte voor natuur en recreatie en voor leefbare steden.

Minister Dekker van ruimtelijke ordening heeft een Rijksnota in de maak die de ruimtelijke inrichting van heel Nederland voor een lange periode moet regelen. Een belangrijke nota dus. De Tweede Kamer zal de nota bespreken. Zij moeten dus weten wat ú belangrijk vindt!

Trots

Stuur uw brief, (kinder-)tekening, oproep, verhaal, ontwerp of noodkreet met uw wens voor de inrichting van –een stukje van– Nederland op. Laat weten welke plek in Nederland u graag behouden of juist vernieuwd wilt zien. Waar bent u trots op in het Nederlandse landschap? Welke dierbare plek mag absoluut niet verloren gaan? Of zijn er dierbare plekken die u al verloren heeft zien gaan of waarbij dat dreigt te gebeuren?

Stichting Natuur en Milieu zal een bloemlezing maken van de inzendingen. Alle 150 Tweede-Kamerleden ontvangen persoonlijk één van de inzendingen en daarnaast de bundeling van de bijdragen.

Natuur en Milieu zal eventueel (na overleg met de afzender) inzendingen inkorten, er elementen uithalen of teksten enigszins aanpassen.

Stuur uw post (digitaal of op papier) vóór 15 februari 2004 aan:

Stichting Natuur en Milieu
t.a.v. Eveline de Bruin
Donkerstraat 17
3511 KB UTRECHT
e-mail: ebv@snm.nl
Voor vragen bel: 030 – 2348 269 of kijk op: www.natuurenmilieu.nl

Onder de inzenders worden 15 bossen biologisch geteelde bloemen verloot. Doe mee en misschien krijgt u zo’n bos thuisbezorgd!

Voorwaarden:
– maximaal 200 woorden;
– liefst met foto’s,tekening of ander beeld;
– met één voorbeeld, vraag of oproep per bijdrage;
– (elementen van) bijdragen worden onder vermelding van naam, woonplaats en liefst leeftijd opgenomen;
– vermeld duidelijk uw adresgegevens en telefoonnummer.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Wij maken ons, namens u, hard voor een mooi landschap en leefbare steden.

Tags: