Overhandiging petitie over IJzeren Rijn

16 november 2004

Overhandiging petitie over IJzeren Rijn

Samenwerkingsverband IJzeren Rijn overhandigt petitie aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Verkeer

Een delegatie van het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg overhandigt vanmiddag een petitie aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat, J. Atsma. Dit doen ze voorafgaand aan het parlementaire debat dat vandaag in de Tweede Kamer wordt gevoerd.

Als de Tweede Kamer het Arbitrageverdrag goedkeurt, gaat het parlement akkoord met het reactiveren van het historische tracé. Daarmee wordt de nog te lopen inspraakprocedure een wassen neus. De Tweede Kamer zou daarmee zichzelf en de burger van wettelijk vastgelegde rechten beroven. Daarop wijst de delegatie in de petitie.

Het samenwerkingsverband is tegen de reactivering van het historische tracé door Midden-Limburg. Het verband krijgt steun van de Universiteit van Amsterdam. Uit een onderzoek van de universiteit blijkt dat de reactivering ontoelaatbare schade aanricht aan het leefmilieu voor mens, plant en dier in de regio.

Het verband bestaat uit de gemeenten Weert, Heythuysen, Cranendonck, Roerdalen, Roermond, Swalmen, Kamer van Koophandel, de Milieufederatie Limburg en Staatsbosbeheer.

dinsdag 16 november 2004
bron: De Limburger

Tags: