Paarden als drager van het platteland?

13 april 2006

Paarden als drager van het platteland?

Milieufederatie geeft visie over paardenhouderij aan gemeente Weert

De gemeente Weert wil de paardenhouderij een eigen plek in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied geven. De milieufederatie heeft haar visie op de paardenhouderij op papier gezet voor de gemeente Weert. Deze visie dient tevens, samen met die van andere betrokkenen, als basis voor een klankbordgroep, waaraan onder andere de paardensector, de LLTB en de Milieufederatie deelnemen.

Er komen steeds meer paarden in het buitengebied en dit betekent dat er paardenbakken worden aangelegd, schuren worden gebouwd en flinke licht- en geluidsinstallaties worden aangelegd. De paardenhouderij kan volgens de Milieufederatie een belangrijke drager van het platteland worden. Het is een sector die economisch vitaal is, met een aantrekkende werking voor recreatie en toerisme. Als de paardenhouderij inderdaad groeit tot een omvang waarin zij een drager kunnen zijn, kan dit een zeer grote impact op het buitengebied en andere gebruikers daarvan hebben. Wel moeten een aantal aspecten goed geregeld worden, wil de paardenhouderij kunnen doorgroeien. Dit zijn: verlichting, verrommeling, verkeersaantrekkende werking, landschappelijke inpassing en geluid.

Paardenhouders zijn volgens de Milieufederatie niet heel anders dan andere dierenhouders, ook niet dan bijvoorbeeld koeienhouders. Ze dienen zich dan ook volgens normale omgangsregels te gedragen en zich te houden aan regels die voor hen gelden, zoals het gebruik van ruiterpaden.

Tags: