PAS op de plaats: Nederlands stikstofbeleid moet beter oordeelt Europees Hof

7 november 2018

PAS op de plaats: Nederlands stikstofbeleid moet beter oordeelt Europees Hof

Het Europees Hof deed vandaag uitspraak in de zaak over het Nederlandse programma dat uitstoot van stikstof tegen moet gaan. Het Europees Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast. De Natuur en Milieufederatie Limburg is blij met deze uitspraak.

Om de uitstoot van en vervuiling door stikstof te verminderen startte de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wilde de overheid het stikstofprobleem in de natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk houden. Maar de vergunningen voor ontwikkeling worden wél afgegeven, terwijl de uitstoot niet wordt teruggedrongen, zoals is afgesproken. Vast staat dat natuur op veel plekken nog steeds zwaar te lijden heeft onder teveel stikstof. Daarom spanden de Coöperatie Mobilisation for the Environment, Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel procedures aan bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland.

Kwetsbare natuur beter beschermen

De Raad van State vroeg het Europees Hof om verduidelijking van de Europese regels rondom stikstof. Het Hof oordeelt nu dat natuurgebieden die lijden onder een overdaad aan stikstof, beter moeten worden beschermd. De overheid mag daarbij niet uitgaan van voorspelde vermindering van de stikstof, maar moet dit ook daadwerkelijk aantonen. Aanpassing van het PAS is daarom noodzakelijk. Bedrijven in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden, zoals de Groote Peel aan de rand van Noord-Limburg, moeten hun stikstofuitstoot verder beperken. Natuur- en milieuorganisaties pleiten al jaren voor een ‘PAS op de plaats’. Uit de laatste formele monitoringsrapportage bleek dat op 60 procent van de kwetsbare gebieden in 2030 nog steeds teveel stikstof terecht komt.

PAS op de plaats: Nederlands stikstofbeleid moet beter oordeelt Europees Hof
Nationaal Park de Groote Peel