PAS vanaf 10 januari ter inzage

13 januari 2015

PAS vanaf 10 januari ter inzage

Het ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ligt sinds 10 januari ter inzage. De documenten Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, Plan MER , inclusief passende beoordeling en de Gebiedsanalyses zijn digitaal te raadplegen op een speciale website. Tevens is er een infoavond op 5 februari 2015 in Roermond.

De documenten zijn tijdens reguliere openingstijden ook in te zien bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen in de periode van 10 januari tot en met 20 februari 2015. Dit kan digitaal, schriftelijk of telefonisch.

Tijdens de inspraakperiode wordt in iedere provincie één informatieavond georganiseerd. Op de informatieavonden is het niet mogelijk om een zienswijze in te dienen. De Limburgse informatieavond vindt plaats op donderdag 5 februari vanaf 20.00 uur in de Oranjerie in Roermond. Meer informatie over de terinzagelegging vind je hier. Hier vind je ook het aanmeldformulier.

PAS vanaf 10 januari ter inzage