Pilot ‘Boerderij van de Toekomst’ definitief van de baan

20 mei 2022

Pilot ‘Boerderij van de Toekomst’ definitief van de baan

Verplaatsing van een boerenbedrijf uit het dorp Trintelen naar een nieuwe locatie gaat definitief niet door nu ook de gemeente Gulpen-Wittem laat weten geen energie meer te steken in het pilotproject. 

Beoogde locatie in Trintelen voor pilot 'Boerderij van de Toekomst'

Beoogde locatie voor pilot ‘Boerderij van de Toekomst’ op het plateau tussen Eys, Ubachsberg en Wijlre (Foto: Alliantie voor Heuvelland)

Provincie wijst voorkeurslocatie af

Eerder berichtten we op onze website over de stand van zaken met betrekking tot de pilot ‘Boerderij van de toekomst’. Dit naar aanleiding van een brief van de provincie aan de gemeente Gulpen-Wittem, waarin ze aankondigde niet akkoord te gaan met de voorkeurslocatie voor verplaatsing van het landbouwbedrijf Voncken uit de dorpskern van Trintelen. De provincie achtte bedrijfsverplaatsing naar de locatie Eyserweg-Horensweg als niet wenselijk gezien de landschappelijk zeer gevoelige ligging.

Kernkwaliteit landschap in het geding

De Natuur en Milieufederatie Limburg en de Bond Heemschut hadden al eerder laten weten niet te kunnen instemmen met de nieuwe locatie op het plateau tussen Eys, Ubachsberg en Wijlre. De nieuwe bebouwing zou van heinde en verre te zien zijn en de openheid van het plateaulandschap, één van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, teveel aantasten.

Lees onze brief aan de gemeenteraad

 

Inmiddels heeft de gemeente Gulpen-Wittem in een raadsinformatiebrief laten weten definitief geen energie meer te steken in verplaatsing van het landbouwbedrijf Voncken uit de dorpskern van Trintelen. Daarmee rest de agrariër niets anders dan zich verder te focussen op een bedrijfsontwikkeling op de huidige locatie. Binnen de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt.

De Natuur en Milieufederatie Limburg en de Bond Heemschut zijn tevreden over het afblazen van de bedrijfsverplaatsing. Te meer omdat deze pilot als mogelijk voorbeeld zou gaan dienen voor vergelijkbare ontwikkelingen elders in Zuid-Limburg werd precedentwerking gevreesd.

 

Meer info? Neem contact op met Bart

Profiel Bart Cobben

Bart Cobben

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m vr