POL 2014 ligt ter inzage tot en met 27 juni

14 mei 2014

POL 2014 ligt ter inzage tot en met 27 juni

Op 6 mei jongstleden hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL 2014), het Plan-MER, de ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma vastgesteld. Het POL 2014 en de andere stukken liggen ter inzage tot en met 27 juni 2014.

De vastgestelde plannen zijn digitaal te raadplegen via de website van de provincie. Het indienen van een zienswijze kan ook digitaal. Er worden drie informatieavonden gehouden:

  • dinsdag 20 mei 19-22.00 uur: Gouvernement Maastricht
  • maandag 26 mei 19-22.00 uur: Evenementenhal Venray
  • woensdag 28 mei 19-22.00 uur: Ondernemershuis Roermond

POL 2014 ter inzageligging

POL 2014 ligt ter inzage tot en met 27 juni