Pompen Peelwater beperkt

14 oktober 2004

Pompen Peelwater beperkt

Overwinning voor Werkgroep Behoud de Peel

De Raad van State heeft deze week een forse streep gehaald door het vergunningenbeleid van de provincie Limburg voor het onttrekken van grondwater in de omgeving van de natuurgebieden De Groote Peel en Sarsven en De Banen.

Twee vergunningen die begin van dit jaar door de provincie waren verleend aan agrarische bedrijven in Nederweert en Meijel, zijn door de Raad van State vernietigd. De bedrijven hadden om verruiming van de bestaande vergunningen gevraagd om op meer percelen water te kunnen oppompen uit putten om hun gewassen te beregenen.

De Raad van State heeft die uitbreiding van de vergunning vernietigd, omdat het provinciebestuur heeft nagelaten te onderzoeken of de wateronttrekking in strijd is met de strenge voorschriften van de Europese Habitatrichtlijn. Dat had volgens de Raad van State wel moeten gebeuren, omdat die richtlijn ook van toepassing is op natuurgebied De Groote Peel.

Tags: