Presentatie verkiezingsmanifest Limburgs Groen: van denken naar doen’ op 6 maart

25 februari 2015

Presentatie verkiezingsmanifest Limburgs Groen: van denken naar doen’ op 6 maart

De Natuur en Milieufederatie Limburg is samen met 17 andere maatschappelijke organisaties bezig met het opstellen van een verkiezingsmanifest en het organiseren van een verkiezingsdebat met provinciale lijsttrekkers. Doel van het verkiezingsmanifest is input leveren voor het nieuwe coalitieakkoord.

Het manifest focust op knelpunten in de uitvoering van beleid op een aantal relevante thema’s (natuur, landschap, land- en tuinbouw, vrijetijdseconomie, water, energie en burgerparticipatie) en doet een aantal aanbevelingen om deze knelpunten aan te pakken.

Het manifest is ondertekend door een brede coalitie van 18 organisaties bestaande uit vertegenwoordigers van de natuur- en milieusector, landbouwsector, recreatiesector en particuliere landgoedeigenaren. De Natuur en Milieufederatie Limburg voert hierbij de coördinatie.

Op 6 maart 2015 wordt het manifest gepresenteerd aan de pers. Het verkiezingsdebat met provinciale lijsttrekkers, waarbij het verkiezingsmanifest als uitgangspunt dient voor de discussie, vindt plaats in Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch op 12 maart.

Presentatie verkiezingsmanifest Limburgs Groen: van denken naar doen op 6 maart