Pro-Rail wil weer werken aan de IJzeren Rijn

25 september 2006

Pro-Rail wil weer werken aan de IJzeren Rijn

Milieufederatie niet te spreken over voornemen Weert werkzaamheden toe te staan

De Milieufederatie Limburg is niet te spreken over het voornemen van de gemeente Weert een ontheffing APV te verlenen voor werkzaamheden aan de IJzeren Rijn.

Pro-Rail heeft die ontheffing nodig om onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren op het baanvlak Weert-Budel. Hiermee loopt ze vooruit op een reactivering van de IJzeren Rijn en in dit geval is niet de gemeente maar de Minister van Verkeer en Waterstaat het bevoegd gezag. De Milieufederatie vraagt de gemeente dan om geen ontheffing APV te verlenen zolang niet duidelijk is wie bevoegd gezag is en zolang nog duidelijk is wat de gevolgen van de werkzaamheden zijn voor mens, natuur en dier.

Pro-Rail wil weer werken aan de IJzeren Rijn

Tags: