Productie hernieuwbare energie vergt veel ruimte

13 april 2016

Productie hernieuwbare energie vergt veel ruimte

Het Rijk (Energieakkoord) en de Provincie Limburg (Aanvalsplan asbest en energie) willen – net als de Natuur en Milieufederatie Limburg – dat het aandeel hernieuwbare energie de komende jaren fors toeneemt. De omschakeling van fossiele energie naar hernieuwbare energie vraagt echter veel ruimte. De vraag is dan ook hoe het plaatje uiteindelijk ingevuld zal worden.

Iedereen kent de discussies over windmolens: duurzame energie tegenover horizonvervuiling. Een windmolen heeft ruimte nodig, een plek waar die liefst geen overlast veroorzaakt voor omwonenden en waar die ongehinderd kan staan in het landschap. Hoe zijn die verhoudingen tussen gewenste energieopbrengst en het gebruik van de ruimte?

Hans Heijnen, directeur van de NMF Limburg, heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan en kwam tot een verrassende conclusie. ,,Vaststaat dat de omschakeling van fossiele energie naar hernieuwbare energie een grote opgave is en een duidelijke visie van de provincie vergt. De milieufederatie wil als belangenbehartiger van milieu en duurzaamheid graag meedenken over een zo goed mogelijke invulling. Hoe de energievoorziening er in de toekomst precies uit zal zien, zal in de komende jaren uitgewerkt dienen te worden. De plannen zijn ambitieus, dus er moet hard aan de weg worden getimmerd. Maar hoe wenselijk duurzame energie ook is, de grenzen van de ruimte zullen de precieze invulling bepalen.”

Lees er alles over in het interview met Hans Heijnen dat is verschenen in Limburgs Milieu 1, maart 2016

Productie hernieuwbare energie vergt veel ruimte