Programma Landschap nodig om achteruitgang buitengebied te stoppen

11 maart 2021

Programma Landschap nodig om achteruitgang buitengebied te stoppen

Onder het mom van economische belangen valt het Limburgse landschap steeds vaker ten prooi aan verdozing en verrommeling. Zelfs het Nationaal Landschap Zuid-Limburg heeft de afgelopen jaren ingeboet aan landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. En dat ondanks de beschermde status van deze meest bijzondere landschappen.

Vogelvrije gebieden
Nog alarmerender is de situatie in die gebieden, die helemaal geen beschermde status hebben en die niet behoren tot het Nationaal Landschap of het natuurnetwerk Limburg. Deze gebieden kennen helemaal geen planologische bescherming en zijn als het ware vogelvrij. De provincie trekt haar handen af van deze zgn. ‘witte’ gebieden en wijst voor bescherming hiervan naar de gemeenten. Wie regelmatig door de provincie reist, kan zien wat hiervan de gevolgen zijn: distributiehallen, grote (agrarische) loodsen, paardenrijbakken, antennemasten, autosloperijen, zonnevelden, etc. Allemaal ontwikkelingen in het buitengebied die leiden tot (een sluipende) verrommeling, aantasting van de recreatieve en belevingswaarden en achteruitgang van ons mooie Limburgse landschap.

Programma Landschap nodig
De Natuur en Milieufederatie Limburg maakt zich hier grote zorgen over. Met het beleid, zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Limburg, zal hier geen verandering in komen. Wij zijn van mening dat de provincie veel sterker moet toezien op het behoud van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van Limburg en hierin de regie moet nemen. In een brief aan Provinciale Staten pleiten we ervoor om een Programma Landschap op te nemen in de Omgevingsvisie (naast Natuur en Water). Dit programma moet worden opgesteld met specifieke aandacht voor behoud, bescherming en ontwikkeling van de landschappelijke waarden én met concrete maatregelen en daaraan gekoppelde financiering. Een Programma Landschap is nodig, om de bescherming en ontwikkeling van het Limburgse landschap en de kwaliteit van de ruimte de plek te geven die ze verdienen.

Lees ons pleidooi

 

Bekijk ook het L1-item ‘Verdozing rukt op in Limburg’ met een reactie van onze directeur Ton Hermanussen.