Project Code Oranje van start

6 september 2016

Project Code Oranje van start

De provincie Limburg is de afgelopen maanden meermaals getroffen door extreme buien. De verwachting is dat door de klimaatverandering extreme weersomstandigheden in de toekomst steeds vaker gaan voorkomen.

Daarom is Waterschap Peel en Maasvallei het project Code Oranje gestart. In dit project probeert het waterschap de belangrijkste knelpunten en oplossingen voor de wateroverlast in beeld te brengen. Bij de NMF Limburg aangesloten groepen zijn gevraagd er aan deel te nemen.

De NMF Limburg ondersteunt het project van harte. Een van de doelen van de federatie is immers de CO2-uitstoot – een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering – te verminderen. Daarom heeft de NMF Limburg zichzelf in 2015 ‘fossielvrij’ verklaard en zet zij zich in om de overgang van fossiele energie naar hernieuwbare (duurzame) energie te versnellen. Daarnaast werkt de federatie mee aan klimaatrobuuste watersystemen en omgevingen.

Op gemeentelijke niveau wil het waterschap dit najaar in twee sessies spreken met vertegenwoordigers van gemeenten, landbouw, tuinbouw en natuur- en milieuorganisaties. In de 1ste sessie staan de knelpunten centraal; in de 2de sessie de mogelijke oplossingen. De sessies vinden in september en oktober 2016 plaats.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de NMF Limburg, tel. 0475 – 386410.

Project code oranje van start