Project Dubbel Duurzaam van start in Sittard-Geleen

14 februari 2014

Project Dubbel Duurzaam van start in Sittard-Geleen

Het project Dubbel Duurzaam start vrijdagmiddag 14 februari 2014 in Sittard-Geleen. Daar is de eerste woning onderzocht op de mogelijkheden voor energiebesparing en het toekomstbestendig maken. De gemeente Sittard-Geleen en de Milieufederatie Limburg onderzoeken de komende tijd circa 1.000 woningen.

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft hiervoor op 30 januari jongstleden 1 miljoen euro ter beschikking gesteld om leningen te kunnen verstrekken voor woningaanpassingen. Sittard-Geleen is hiermee de eerste gemeente in Nederland die dit issue op een dergelijke wijze aanpakt. De Milieufederatie Limburg coördineert de uitvoering van het project de komende twee jaar.

Het idee voor dit project is ontstaan vanuit het besef dat mensen steeds langer in hun eigen woning moeten kunnen blijven wonen. Zij kunnen dit vaak niet omdat de woning daarvoor niet geschikt is. Ook ontbreken vaak de middelen om de woning aan te passen. Door in dit project een combinatie te zoeken met energiebesparing kan de woning langer duurzaam gebruikt worden en houdt de bewoner geld over.

Een van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen is het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad. Het project Dubbel Duurzaam levert hierin een concrete bijdrage. Woningbezitters kunnen een energiescan aanvragen om de energiebesparingsmogelijkheden van hun woning in beeld te brengen. Door de projectmatige aanpak en schaalgrootte kunnen gunstige prijzen bedongen worden voor de uitvoering van de adviezen. Dit kan met eenvoudige maatregelen, zoals het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie en spaarlampen. Ook het isoleren van dak, gevel, vloer en ramen, het installeren van zonnepanelen en het plaatsen van hoogrendemensketels kunnen een bijdrage leveren aan een energiezuinig huis.

Daarnaast zullen steeds meer mensen als gevolg van de hervormingen in de zorg langer zelfstandig wonen. Het project beoogt naast het energiezuinig maken van de woning deze ook levensloopbestendig te maken. Als gevolg van landelijke bezuinigingen wordt steeds kritischer gekeken naar wat mensen zelf kunnen aanpassen in huis. De inzet is daarom woningbezitters te stimuleren om tijdig hun woning aan te passen en levensloopbestendig te maken met bijvoorbeeld het verwijderen van drempels of het aanbrengen van een antisliplaag op de vloer. Belangstellenden kunnen hiervoor een zorgscan aanvragen. De scan maakt inzichtelijk welke maatregelen getroffen moeten worden en tegen welke kosten.

Voor de financiering kunnen woningeigenaren gebruikmaken van een lening uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De gemeente stelt via dit fonds 1 miljoen euro ter beschikking voor deze leningen.

Het project Dubbel Duurzaam richt zich vooral op de wijken in Sittard-Geleen met de grootste verbeterkansen, zoals woningen uit de jaren ’60 en ’70 die doorgaans slecht tot matig geïsoleerd zijn. Ondanks deze focus kan iedereen meedoen en zich opgeven voor een energie- en een zorgscan. De scans kunnen uitgevoerd worden in de vorm van een social return-project, waarbij mensen met een kortdurend omscholingtraject de mogelijkheid krijgen om nieuwe werkervaring en kennis op te doen. Daardoor hebben ze – na afsluiting van het project – meer kansen op de arbeidsmarkt.

Een breed pakket aan uitvoeringsmaatregelen komt voort uit de adviezen aan de woningbezitters. Dit kunnen maatregelen zijn van bouwkundige- of van installatietechnische aard. Om deze werkzaamheden uit te voeren worden lokale bedrijven benaderd. Dit stimuleert de lokale economie en biedt de regio extra werkgelegenheid. Bovendien kunnen door de projectmatige aanpak kwaliteitseisen worden gesteld en scherpe prijzen worden bedongen.

Project Dubbel Duurzaam van start in Sittard-Geleen