Project Duurzame Festivals krijgt vervolg

29 juli 2013

Project Duurzame Festivals krijgt vervolg

Dit voorjaar heeft Syntens zeven festivalorganisatoren bijeen gebracht, die hun festival willen verduurzamen. Het project ‘Duurzame festivals’ wordt begeleid door Stichting Stimular. De resultaten zijn positief. Het besparingspotentieel van festivals is interessant; ze kunnen ongeveer 20% van hun milieubelasting reduceren op afval en energiegebruik. De deelnemers zijn enthousiast aan de slag gegaan met de besparingsmaatregelen die zijn aangereikt.

De succesvolle aanpak krijgt een vervolg in het najaar. Organisatoren van festivals en evenementen die onder begeleiding van Syntens en Stimular willen verduurzamen, kunnen zich aanmelden. In het voorjaar zijn de volgende festivals gestart: Breda Barst, het Indian Summer Festival, Bruis Maastricht, Extrema Outdoor Live, het Solar Festival, het Amsterdam Light Festival en het Bevrijdingsfestival Roermond.

De rol van Stimular is het begeleiden van een nulmeting, het uitvoeren van een benchmark en het voorstellen en doorrekenen van praktische maatregelen. Er zijn drie inspiratieworkshops en een nulmeting met de Milieubarometer in een tijdsbestek van 3 maanden uitgevoerd.

De milieu-impact van festivals is aanzienlijk omdat er in korte tijd veel georganiseerd wordt voor een grote groep mensen. De festivalorganisatoren willen dat graag verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.stimular.nl/nieuws/zeven_festivals_verduurzamen

Project Duurzame Festivals krijgt vervolg