ProRail neemt IJzeren Rijn op slinkse manier in gebruik

1 september 2005

ProRail neemt IJzeren Rijn op slinkse manier in gebruik

Milieufederatie boos over toestaan werkzaamheden spoor Weert en Cranendonck

De Milieufederatie heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeenten Weert en Cranendonk om werkzaamheden aan de IJzeren Rijn toe te staan. Ook heeft ze een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank in Roermond en Den Bosch.

De werkzaamheden worden in opdracht van ProRail uitgevoerd, die suggereert dat het om reguliere werkzaamheden gaat. Het gaat echter om onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om het historisch tracé van de IJzeren Rijn in gebruik te nemen.

Op terrijn zal de rijksoverheid een besluit nemen over de ingebruikname van de IJzeren Rijn. Maar dit doet ze pas wanneer België met een plan van aanpak komt en kan aantonen dat ze genoeg middelen heeft voor de reactivering. De gemeenten Weert en Cranendonck zijn niet bevoegd om werkzaamheden van deze aard toe te staan op het tracé. De Milieufederatie vraagt beide gemeenten dan ook om de werkzaamheden alsnog te verbieden. De rechter doet binnen twee weken uitspraak over de voorlopige voorziening.

Tags: